Firefox del 2

Det har hänt mycket på webbläsarfronten under det senaste året. Jag har testat uzbl, surf och jumanji, bristen med de tre nämnda är att de alla är webkitbaserade vilket resulterar i att de kan ha samma brister, som att spara lösenord. Jag har dock kvar jumanji som används ibland (när jag vill kolla på streamad hockey samtidigt som jag surfar med Firefox exempelvis). Jag har dessutom börjat använda Firefox-pgo-beta vilket känns stabilt. Nåväl, här kommer en liten uppdatering vad gäller Fx, de tillägg som används är följande:

Adblock plus
Adblock plus Element Hiding Helper
BetterPrivacy
Ghostery
Greasemonkey nightly
Noscript
Pentadactyl hg

Tillägg för Pentadactyl:
buftabs.js – Hanterar flikar på ett mer minimalistiskt sätt.
delicious.js – För att lägga till bokmärken smidigt.
flashblock.js – Ersätter tillägget till Firefox
tinymenu.js – Ersätter tillägget till Firefox

Userscripts:
Autopagerize – Laddar nästa sida, dessvärre det enda som funkar till betan av de jag använder.

Värt att notera är att en del kommandon kan behöva ändras vad gäller tinymenu och delicious, men det blir man medveten om när man startar Firefox. Tillägget Stylish har jag tagit bort, istället använder jag mig utav Pentadactyl för att hantera CSS samt userChrome.css.

Leave a Reply