Posts tagged ‘cdrom’

Eject och /dev/cdrom

(obs, en uppdatering har åtgärdat detta problem)
Programmet Eject tillsammans med Archlinux kan göra programmet odugligt. Laddar man ner Ejects källkod och tittar i konfigureringskriptet hittar man följande rad;

–enable-default-device set default CD-ROM device [default=sr0]“

Precis som det står här, opassande nog använder vi inte /dev/cdrom utan /dev/sr0. Eject har tidigare fungerat utan problem. Det var först för någon månad sedan som jag fick felmeddelande om att man inte kunde hitta “cdrom”. En enkel lösning, om än tillfällig är att helt enkelt göra så att /dev/sr0 länkar till /dev/cdrom:
alex:~> /dev
alex:/dev> sudo ln sr0 cdrom