Posts tagged ‘punk’

Pinsamt, Indonesien

Jag låter länken tala för sig själv. On BBC.